Bartels Polska Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. 398
61-441 Poznań
Telefon: +48 (0)61 668 68 68
STRONA W BUDOWIE